TRANH TỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Công ty luật PGN luôn nỗ lực hết sức để đem đến chất lượng và sự đại diện pháp lý đáng tin cậy cho các khách hàng tại Việt Nam và các khu vực lân cận trong lĩnh vực tranh tụng. 

Công ty của chúng tôi cung cấp cho khách hàng sự hỗ trợ đặc biệt và hoàn chỉnh khi tranh tụng và được xây dựng dựa trên cơ những người biện hộ giỏi nhất cho khách hàng khi có tranh chấp về vấn đề pháp lý thông qua việc Tư vấn chiến lược và giải pháp giải quyết tranh chấp, (Nghiên cứu và phân tích tranh chấp với những phân tích và đánh giá về những lợi thế, bất lợi và những rủi ro có thể có; Đưa ra những tư vấn thực tế về các bước và biện pháp cần thực hiện để giải quyết tranh chấp). Soạn thảo tài liệu và trung gian h a giải (Kiểm tra và tư vấn về tài liệu và những bằng chứng hiện có liên quan đến tranh chấp; Soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu cần thiết, bao gồm cả đơn khởi kiện, phản tố; Đại diện khách hàng đàm phán và thương thảo về tranh chấp với bên thứ ba). Đại diện trước tòa án/trọng tài (Đại diện với tư cách là luật sư đại diện của khách hàng trước t a án và trọng tài tại Việt nam)

 Trong quá trình xử lý tranh chấp, đặc tính địa phương đã đem đến cho chúng tôi lợi thế so với các luật sư nước ngoài vốn là những người không được phép chủ động tham gia vào các vụ xét xử tại t a án ở Việt Nam. Khách hàng luôn có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của chúng tôi khi xử lý bất kỳ tranh chấp nào về công ty, hợp đồng thương mại, đầu tư, xây dựng và việc làm trước các T a án có thẩm quyền, các tổ chức trọng tài và các t a án khác trên toàn Việt Nam. Tùy từng thời điểm, chúng tôi hoạt động với tư cách đại diện cho khách hàng để tích cực theo đuổi các vụ thương lượng và h a giải nhằm đi đến cách giải quyết ngoài t a án với quan điểm mang lại cho khách hàng kết quả nhanh chóng, thuận lợi và tiết kiệm chi phí.