Tin tức

Quy định về Hợp đồng Tư vấn

06/07/2015
Ngày 15/06/2015 tới đây Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng bắt đầu có hiệu lực. Nghị định 37/2015/NĐ-CP có nhiều điểm mới so với quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ
Xem tất cả

Lưu ý đối với các doanh nghiệp thành lập năm 2014

06/07/2015
Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê
Xem tất cả

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

06/07/2015
Công ty nước ngoài có nhu cầu tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại tại Việt Nam cần thành lập Văn phòng đại diện công ty nước ngoài. Nhằm giúp các thương nhân nước ngoài thuận tiện về thủ tục pháp lý trong quá trình thành lập văn phòng đại diện công ty nước
Xem tất cả

Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

06/07/2015
Hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu dự án, hồ sơ thành lập doanh nghiệp; xem xét và tư vấn cho nhà đầu tư về nội dung của các tài liệu liên quan đến dự án; đại diện và thay mặt nhà đầu tư đàm phán về hồ sơ tài liệu và các
Xem tất cả

Thủ tục công bố thực phẩm chức năng

06/07/2015
Công bố thực phẩm chức năng tại Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - BYT là thủ tục bắt buộc để sản phẩm thực phẩm chức năng được phép lưu hành hợp pháp trên thị trường Việt Nam.
Xem tất cả

Quy định về hợp đồng xây dựng

06/07/2015
2015/06/15 ngày tiếp theo Nghị định 37/2015 / NĐ-CP ngày 22 ngày 4 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết của hợp đồng xây dựng đã bắt đầu có hiệu lực. Nghị định 37/2015 / NĐ-CP có nhiều tính năng mới so với quy định tại Nghị định số 48/2010 /
Xem tất cả