Pháp luật kế toán

PGN Law Firm cung cấp các dịch vụ tư vấn và thực hiện các thủ kế toán cho các doanh nghiệp. Với đội ngũ kế toàn giàu kinh nghiệ, chúng tôi cung cấp các dịch vụ kế toán như sau:

• Tư vấn và hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán cho doanh nghiệp, tư vấn cách lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành;
• Tư vấn tổng thể các kiến thức sơ bộ cho doanh nghiệp liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân;
• Tư vấn hoạch định chiến lược tài chính, cân đối chi phí hợp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
• Đại diện cho doanh nghiệp làm việc và giải trình với cơ quan nhà nước.