Lĩnh vực hoạt động

CÁC DỊCH VỤ  CUNG CẤP

Tư Vấn Đầu Tư Trong Nước Và nước ngoài

 

PGN Law Firm chuyên sâu trong việc tư vấn cho cả Nhà đầu tư trong nước đang tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư với nước ngoài và cả Nhà đầu tư nước ngoài đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Các dịch vụ chủ yếu trong lĩnh vực này bao gồm:

+Tư vấn cho Nhà đầu tư các ưu thế và bất lợi của từng hình thức đầu tư, các điều kiện ưu đãi đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục về ưu đãi đầu tư cũng như sự phù hợp giữa dự án dự định đầu tư của Nhà đầu tư với các quy định pháp luật Việt Nam để Nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn hình thức đầu tư và loại hình doanh nghiệp phù hợp;

 

+Tư vấn cho Nhà đầu tư các vấn đề pháp lý của hợp đồng thuê đất, thuê cơ sở hạ tầng liên quan đến hoạt động xây dựng của dự án, hợp đồng thuê văn phòng, các hợp đồng trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp;

+Tư vấn, soạn thảo, xem xét, chỉnh sửa và tham gia đàm phán, trao đổi với đối tác của Nhà đầu tư đối với toàn bộ các thỏa thuận, bao gồm Điều lệ, Thỏa thuận cổ đông/thành viên, Hợp đồng liên doanh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh  liên quan đến hoạt động đầu tư và thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam;

+ Tư vấn, soạn thảo các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu phục vụ cho việc xin cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh và đại diện Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin cấp hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

+ Cung cấp các dịch vụ sau cấp phép, bao gồm các thủ tục khắc dấu và đăng ký mã số thuế, báo cáo định kỳ.

Mua Bán và Sáp Nhập Doanh nghiệp (M&A)

 

PGN Law Firm tư vấn và cung cấp các dịch vụ:

Cung cấp các giải pháp tối ưu cho việc tái cơ cấu doanh nghiệp, các thủ tục pháp lý cần thiết để tiến hành một thương vụ M&A an toàn và hiệu quả nhất;

Cung cấp dịch vụ tư vấn về thuế, lao động, v.v… đối với việc tái cơ cấu doanh nghiệp;

Xem xét và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, tài liệu của doanh nghiệp mục tiêu trong các giao dịch M&A (Due Diligence), đàm phán, soạn thảo, rà soát, các loại hợp đồng giao dịch liên quan đến M&A (các loại hợp đồng mua bán cổ phần, phần vốn góp và các loại tài sản khác, v.v…);

Thực hiện thủ tục đăng ký cấp các giấy phép/chấp thuận theo quy định của pháp luật Việt Nam cho các giao dịch M&A.

Giải Quyết Tranh Chấp

 

PGN Law Firm tư vấn và hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp tại Tòa án và Trọng Tài Thương Mại trong các tranh chấp dân sự thương mại, lao động, cũng như hôn nhân gia đình . 

Các dịch vụ cung cấp gồm:
 

Tư vấn trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp

Nghiên cứu hồ sơ vụ việc và đưa ra các nhận định về lợi thế, bất lợi và những rủi ro có thể có; 

Đưa ra những tư vấn thực tế về các bước và biện pháp cần thực hiện để giải quyết tranh chấp;

Soạn thảo và phát hành thư cảnh báo hoặc thỏa thuận giải quyết vụ việc.


Cử Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự

Soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu cần thiết, bao gồm cả đơn khởi kiện, phản tố; 

Đại diện và/hoặc cùng khách hàng tham gia đàm phán và thương thảo về tranh chấp với bên thứ ba; 

Tham gia các buổi làm việc, hòa giải, xét xử theo yêu cầu của tòa án và trọng tài.


Đại diện trước tòa án/trọng tài

 Cử luật sư đại diện theo ủy quyền của khách hàng trước tòa án và trọng tài tại Việt nam.

Pháp Luật về Hợp Đồng

 

PGN Law Firm cung cấp các dịch vụ bao gồm:

Soạn thảo và tra soát các loại giấy tờ, tài liệu tiền hợp đồng như thư đề nghị giao kết hợp đồng, thư chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, biên bản ghi nhớ, thoả thuận bảo mật thông tin, v.v… ;

Soạn thảo và tra soát các Hợp đồng mua bán, Hợp đồng phân phối, Hợp đồng xuất nhập khẩu, Hợp đồng gia công, Hợp đồng dịch vụ;