Giải quyết tranh chấp

PGN Law Firm tư vấn và hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp tại Tòa án và Trọng Tài Thương Mại trong các tranh chấp dân sự thương mại, lao động, cũng như hôn nhân gia đình . 

Các dịch vụ cung cấp gồm:
 

Tư vấn trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp

Nghiên cứu hồ sơ vụ việc và đưa ra các nhận định về lợi thế, bất lợi và những rủi ro có thể có; 

Đưa ra những tư vấn thực tế về các bước và biện pháp cần thực hiện để giải quyết tranh chấp;

Soạn thảo và phát hành thư cảnh báo hoặc thỏa thuận giải quyết vụ việc.


Cử Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự

Soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu cần thiết, bao gồm cả đơn khởi kiện, phản tố; 

Đại diện và/hoặc cùng khách hàng tham gia đàm phán và thương thảo về tranh chấp với bên thứ ba; 

Tham gia các buổi làm việc, hòa giải, xét xử theo yêu cầu của tòa án và trọng tài.


Đại diện trước tòa án/trọng tài

 Cử luật sư đại diện theo ủy quyền của khách hàng trước tòa án và trọng tài tại Việt nam.