Đầu tư nước ngoài

 Tư vấn doanh nghiệp là là một trong các dịch vụ pháp lý thường xuyên mà chúng tôi cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài đến và làm việc tại Việt Nam.

Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài rất đa dạng bao gồm hỗ trợ nghiên cứu thị trường, đánh giá lợi ích và rủi ro của doanh nghiệp dựa trên các chính sách đầu tư của Chính phủ, thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện của công ty nước ngoài, mở rộng phạm vi kinh doanh công ty nước ngoài, xin giấy phép kinh doanhgiấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư tại Việt Nam và các nước khác. Ngoài ra, các hạng mục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khác như Thay đổi mục tiêu dự án đầu tư, thay đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi địa chỉ trụ sở, địa chỉ thực hiện dự án, mua bán chuyển nhượng dự án… Chúng tôi đều cung cấp và hổ trợ khách hàng thực hiện trong thời gian nhanh chóng nhất.

Trong nhiều trường hợp, chúng tôi có kinh nghiệm trong việc thuyết phục chính quyền địa phương và các bên liên quan trong việc đạt được thỏa thuận, giải quyết vướng mắc và góp phần vào sự thành công trong công việc kinh doanh của Khách hàng. Tiết kiệm được thời gian và chi phí đầu tư tại Việt Nam.