Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Thị Thu Thanh

Là một luật sư chuyên tư vấn và tham gia tranh tụng. Chuyên giải quyết các tranh chấp kinh tế, thương mại. Tham gia thương lượng hòa giải các vấn đề hợp đồng và các vấn đề khác có liên quan...

Đặng Thị Minh Luyến

Chuyên viên chuyên về tư vấn các lĩnh vực kế toán thuế, tài chính doanh nghiệp. Có trên 5 năm kinh nghiệm trong việc điều hành tài chính công ty và kiểm soát tài chính kế toán...