Phúc Gia Nguyễn

Phúc Gia Nguyễn

Phúc gia nguyễn

Phúc gia nguyễn

Tin tức

Bàn về thủ tục công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

Trong tố tụng dân sự, hòa giải là một chế định rất quan trọng đóng vai trò đặc biệt trong việc giải quyết các tranh chấp. Với cách thức mềm dẻo, linh hoạt, thân thiện, dựa trên nguyên tắc tôn trọng sự thỏa thuận giữa các đương sự, hòa giải góp phần giải quyết những mâu thuẫn phát sinh mà không phải qua con đường tố tụng tại Tòa án nhân dân.
Xem tất cả

Dịch vụ